حل سوال 36 آزمون نظارت مهر 98 با استفاده از فهرست طلایی گیلنا